Økonomi

Indgåelse af pasningsaftale

I Skanderborg kommune foregår udfyldelsen af de ansøgningsskemaer, der skal til omkring pasning og tilskud, online - vi kan gøre det sammen eller hver især (husk evt. NemID)

 

En plads hos Trolderikkerne koster kr. 9.300  pr. mdr. i 2021 og betales forud hver måned til et oplyst kontonr..

Tilskuddet fra Skanderborg Kommune udgør i 2021 kr. 6.200 pr. md. og ubetales til din/jeres nemkonto.

 

Egenbetalingen udgør altså dermed kr. 3.100 pr. mdr.

 

Følgende indgår i prisen:

Fuld forplejning, mens barnet er i pasning

Bleer

Vådservietter

Engangsvaskeklude

Salver og solcreme (dagens 2. og evt. 3. omgang)

Kreaktive aktiviteter

Ture til f.eks. legeland, dyreparker m.fl.

 

Der betales til pasningen 12 gange årligt, ligesom tilskuddet udbetales 12 gange årligt. Både betalingen og tilskuddet betales forud.

 

Der ydes søskendetilskud, også selvom søskende går i kommunal institution.

 

Mere om tilskuddet

• Beløbene reguleres pr. 1 januar.

• Du/I betaler ikke skat af tilskuddet (det betaler jeg af min løn).

• Tilskuddet gives efter §80 i Dagtilbudsloven.

• Tilskuddet udbetales den 1. i hver måned til din/jeres NemKonto