Jeg vil gerne være med til at give børnene den bedste start på livet, og dermed give dem de bedste muligheder og kompetencer, som baner vejen for deres fremtidige udvikling.

 

FOKUS

Derfor har jeg fokus på motorik, sansning og sprog. 

Motorik betyder bevægelse, og der skal en sansning til en bevægelse. Motorikken er en væsentlig del af barnets udvikling og har stor betydning for barnets tilegnelser af færdigheder, så som sproget. Gennem leg øver vi meget på den motoriske udvikling - både ude og inde! Motorik er desuden både grov- og fin motorik.

 

UDELIV

Vi er ude i næsten al slags vejr, hvilket er yderst sundt for børnene. Vi vil fodrer dyrerne, muge ud, børste og strigle dem og hygge om dem, som en del af vores hverdag. Det lærer børnene ansvar og det at omgåes dyr på en hensynsfuld og omsorgsfuld facon...giver børnene rummelighed, ansvarsfølelse og 

 

TRYGHED

For at børnene kan udvikle sig optimalt er det vigtigt, at de er trygge og tillidsfulde, så det er her, at jeg aller først danner rammerne for det enkelte barn.

Jeg tilbyder omsorg, anerkendelse, nærvær og tryghed som de altoverskyggende elementer i børnenes hverdag. De vil få en tydelig voksen, som vil guide og lede dem (og deres forældre) kærligt og trygt  igennem de første år af “institutionslivet”. 

 

LÆREPLANSTEMAER

Vi kommer selvfølgelig også rundt om børnenes andre kompetencer som sociale færdigheder, personlig udvikling, kulturel indsigt, krop og bevægelse, sproglig udvikling og sidst, men bestemt ikke mindst, natur- og naturfænomener.

 

Læs mere herom under de forskellige punkter i dette afsnit.