Sygdom

Syge børn modtages ikke i pasning. Dels p.g.a. smitte af både de andre børn og mig, men også fordi syge børn har brug for deres forældre og den ekstra omsorg og kærlighed, som kun forældre kan give.

Småforkølelser og snotnæser anser vi ikke for sygdom, men det er vigtigt at børnenes almene tilstand er så god, at de kan deltage i de daglige aktiviteter på lige fod med de andre børn. 

Nedenstående er link til Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring smitsomme sygdomme hos børn (og unge):

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme/~/media/FC52A31AC07E484793B3EE2E5950A9A5.ashx

 

Er jeg syg, hvilket heldigvis sjældent er tilfældet, skal I selv sørge for pasning af jeres barn.