Trolderikkerne

Ry & Omegns Private Pasningsordning

Trolderikkerne

Ry & Omegns Private Pasningsordning

Privat pasningsordning

Hvorfor vælge en privat pasningsordning?

En privat pasningsordning gør det muligt for jer som forældre at have større indflydelse på jeres barns hverdag.

❤ I en privat pasningsordning er det børnepasseren og forældrene, der vælger hinanden.

Vi er ikke påduttet nedskæringer og forringelser p.g.a. økonomi.

Der er fleksible åbningstid (aftales på forhånd).

I har mulighed for at kontakte os via sms og/eller mail, når I har brug for det.

Jeg er til rådighed for dialoger/møder uden for åbningstid - evt. når barnet sover.

Der er ingen gæstebørn, hvilket giver en rolig, tryg og forudsigelig dag samt mindre risiko for smitte.

Børnene kan komme på mange flere ture/oplevelser f.eks. Aqua, Randers Regnskov, Eventyrskoven, Hermans Hule, Dyreskoven, Natursamarbejdet m.v.

 

Godkendelse og pædagogisk tilsyn

Som privat pasningsordning godkendes både hjemmet, børnepasseren og resten af husets beboere. Der indhentes straffe- og børneattester på alle.

Man godkendes til max. 5 børn. Jeg ønsker at have 4 børn (måske med mulighed for et 5. barn i overlap).

Som selvstændig børnepasser under Frit valg-ordningen godkendes man under samme vilkår som de kommunale dagplejere, og der føres ligeså tilsyn (både anmeldte og uanmeldte) flere gange årligt.

Det pædagogiske tilsyn fra Skanderborg Kommune udføres af Nancy Mikkelsen